Zmiany wymagań egzaminacyjnych - matura z matematyki 2022 | Matematma

Matura z matematyki 2022 - zmiany wymagań egzaminacyjnych

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego wielu maturzystów uświadamia sobie powagę swojej sytuacji. Ci, którzy dotychczas lekceważyli powtórki, powinni rozważyć ich rozpoczęcie. To ostatni dzwonek na utrwalenie materiału bez zbędnej presji i pośpiechu.

Nie zmienia to jednak faktu, że w 2022 roku maturzyści będą musieli zmierzyć się z kilkoma nowościami. Egzamin dojrzałości z matematyki pozostaje obowiązkowy – to nie podlega dyskusji. Zmiany wymagań egzaminacyjnych są jednak dość znaczące, co może wywoływać w maturzystach uczucie niepewności. Aby temu zaradzić, poniżej opowiadamy o wszelkich nowościach, z jakimi muszą mierzyć się oni podczas matury z matematyki w maju 2022 roku.

Zmiany wymagań egzaminacyjnych w pigułce, czyli o zawężeniu materiału

Karty wzorów, liczba punktów oraz zadań… Każdy z elementów egzaminu dojrzałości został w jakiś sposób zmodyfikowany. Wynika to przede wszystkim z obecnej sytuacji w kraju i na świecie. To swego rodzaju ukłon w stronę maturzystów, którzy większą część swojej edukacji spędzili przed ekranami komputerów, realizując materiał w sposób zdalny.

Nie będzie kilku sztandarowych typów zadań. W arkuszu maturalnym nie znajdziemy chociażby obliczeń z wykorzystania potęg w zagadnieniach związanych z fizyką, chemią lub informatyką. Nie musicie więc martwić się pogmatwanymi powiązaniami z innymi dziedzinami wiedzy, które mogą Wam jedynie niefortunnie namieszać w głowie.

Odrzucono konieczność korzystania z definicji pierwiastka do rozwiązywania równań typu x³= –125. Wykluczono także zadania z zakresu obliczania błędu bezwzględnego i błędu względnego przybliżenia. Podobnie te z obliczania średniej ważonej i odchylenia standardowego. Oznacza to, że pytania z działu o parametrach danych statystycznych bazować będą na wiedzy z gimnazjum. Przed maturzystami zostanie jedynie postawione wyzwanie wyliczenia średniej arytmetycznej, wskazanie mediany lub, znacznie rzadziej spotykanej, dominanty.

Funkcje bardziej funkcjonalne

Zmiany wymagań egzaminacyjnych dotknęły także zadań z funkcji. Nie będzie chociażby wyznaczania wartości najmniejszej i największej funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym. Ku uldze maturzystów zrezygnowano także z konieczności interpretacji zdarzeń odwrotnie proporcjonalnych i wykorzystywania funkcji f(x) = a/x dla podanego ‘a’. To jedno z tych zagadnień, które zawsze przysparzało problemów. Uczniowie nie będą musieli także szkicować wykresów funkcji wykładniczych dla różnych podstaw.

Co ciekawe, nie będzie też zadań, które wymagałyby korzystania z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych. Oznacza to, że na maturze 2022 ostatnia strona karty wzorów, zawierająca te informacje dla kątów od 0 do 90 stopni, będzie jedną z tych, na którą nie trzeba będzie spoglądać.

Okręgi i spółka – czego nie będzie?

W tej kategorii również znajdziemy kilka znaczących zmian egzaminacyjnych. W arkuszu maturalnym nie trafią się już zadania z okręgami stycznymi, nie ma więc obowiązku zapoznawania się z ich własnościami. Maturzyści muszą znać specyfikę zadań z trójkątów podobnych i ich własności, ale bez konieczności korzystania z tych informacji w kontekstach praktycznych. Niewielkie zmiany wymagań egzaminacyjnych maturzyści zastaną także przy graniastosłupach – nie będzie rozpoznawania kątów między ścianami (pozostają kąty między odcinkami oraz między odcinkami i płaszczyznami), a także określania, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu.

Zadania z ostrosłupów koncentrować się będą na poziomie dawnego gimnazjum. Tegoroczni maturzyści będą musieli jedynie rozpoznać ostrosłup prawidłowy oraz umieć obliczyć pole jego powierzchni i objętość. Ku uciesze uczniów nie pojawią się także zadania z brył obrotowych – kuli, stożka oraz walca.

Zmiany wymagań egzaminacyjnych – na co się przygotować?

Znana dotychczas struktura matury uległa zmianie. Nie należy się jednak zamartwiać nowościami, a jedynie podejść do powtórek z głową. Choć nie ma konieczności zapoznawania się z niektórymi z zagadnień, dobrze jest orientować się w ich zastosowaniu. Nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy ta wiedza może okazać się przydatna. Na wykreślonych z wymagań egzaminacyjnych elementach powinni skupić się przede wszystkim ci, którzy wiążą swoją przyszłość z matematyką i podobnymi jej dziedzinami. Korepetycje grupowe online lub kursy w formie wideo to świetny pomysł na utrwalenie materiału i usystematyzowanie powtórek.

Wszystkiego dobrego i powodzenia z matematyką!
Zespół Matematma